назви населених пунктів, Чернівецький район

Абрамівська Долина
Бабчинці
Березівка
Біляни
Борівка
Букатинка
Вазлуївка
Весняне
Вила-Ярузькі
Вишневе
Вівчарня
Володіївці
Гамулівка
Гонтівка
Грабовець
Дубина
Йосипівка
Камінське
Коси
Котлубаївка
Лозове
Лужок
Мазурівка
Майорщина
Моївка
Нове Життя
Пелинівка
Ромашка
Саїнка
Скалопіль
Скорячий Яр
Сокіл
Степне
Степок
Трактове
Туліїв
Чернівці
Шендерівка
Ясне

1
Бабчинецька сільська рада с.Бабчинці
с.Вазлуївка
с.Гамулівка
с.Майорщина
с.Нове Життя
2
Березівська сільська рада с.Березівка
с.Лужок
3
Білянівська сільська рада с.Біляни
4
Борівська сільська рада c.Борівка
селище Степок
селище Трактове
5
Вила-Ярузька сільська рада c.Вила-Ярузькі
с.Букатинка
6
Володіївецька сільська рада c.Володіївці
с.Пелинівка
селище Ясне
7
Гонтівська сільська рада c.Гонтівка
с.Вишневе
с.Камінське
с.Котлубаївка
8
Лозівська сільська рада c.Лозове
с.Коси
с.Скалопіль
9
Мазурівська сільська рада c.Мазурівка
с.Абрамівська Долина
с.Весняне
с.Грабовець
с.Ромашка
селище Скорячий Яр
селище Туліїв
10
Моївська сільська рада c.Моївка
селище Степне
11
Саїнська сільська рада c.Саїнка
с.Вівчарня
12
Сокільська сільська рада c.Сокіл
13
Чернівецька селищна рада смт Чернівці
с.Йосипівка
14
Шендерівська сільська рада c.Шендерівка
с.Дубина